Wat doet VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Hoe doen we dat?

Asielprocedure
Vluchtelingen hebben recht op een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure. Maar ze zijn vaak slecht op de hoogte van hun eigen rechten. Daarom helpt VluchtelingenWerk met:
- Voorlichting geven over de procedure die ze gaan doorlopen;
- Het geven van persoonlijk en juridisch advies;
- Hulp bij het samenbrengen van verscheurde gezinnen. 

Integratieproces
Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, willen graag integreren. Maar een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land, is niet eenvoudig. Daarom helpt  VluchtelingenWerk in vrijwel alle gemeenten met:
- Wegwijs worden in de plaatselijke samenleving;
- Het leren van de Nederlandse taal;
- Het vinden van een baan of geschikte opleiding.

Belangenbehartiging
We zetten ons ook in voor de rechten van alle vluchtelingen in Nederland. Dat doen we door middel van:
- Lobby bij de politiek voor een beter en humaner vluchtelingenbeleid;
- Voorlichting geven op scholen;
- Campagnes, pers- en publieksvoorlichting.

Organisatie
VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met leden. De leden zijn twaalf regionale stichtingen, waar zo'n 320 kleinere locaties onder vallen. Met ruim 6.000 vrijwilligers en 500 medewerkers bereiken en helpen we vluchtelingen door het hele land.

Uw steun helpt
Met een bijdrage aan VluchtelingenWerk Nederland maakt u ons werk mede mogelijk. Laat vluchtelingen zien dat ze er niet alleen voor staan in deze moeilijke periode in hun leven.

button doneer